Drie thema-bijeenkomsten:

’DUURZAAMHEIDSDENKEN IN HET RECHT’

12-02-2015: Betekenis van het "waar gebeurde verhaal" in de rechtspraak

26-03-2015: Restorative Justice: de praktijk en de Indiaanse oervormen

18-06-2015: Probleemoplossende rechtspraak, met inleiding(en) vanuit de praktijk

Download de Flyer / Opgeven


EERSTE NIEUWSBRIEF CENTER FOR SUSTAINABLE JUSTICE ~ AION UITGEKOMEN

(Download Nieuwsbrief)

 

 

Welkom op de website van Alexander de Savornin Lohman

Aion Inspiration is de ’laboratorium-website’ waarmee ik op een meer experimentele manier bezig ben met duurzaamheidsdenken, recht en rechtspleging. Ik beoog hiermee juridische beroepsbeoefenaars op een wat speelse manier in contact te brengen met het thema.

Ik ben 40 jaar advocaat geweest en was van 1996 tot 2001 lid van het Werkcomité van de Nederlandse Associatie voor de Club van Rome. Daar heb ik me zozeer laten brainwashen op het gebied van duurzaamheidsdenken dat ik principes van duurzaamheid, zoals respect voor de leefomgeving, ben gaan toepassen in de advocatenpraktijk. Ieder mens maakt voa zijn relaties met andere mensen, deel uit van een leefomgeving. Duurzaamheid gaat over de kwaliteit van de leefomgeving, de kwaliteit van die relaties dus. En in geval van conflicten, staat de kwaliteit van de leefomgeving onder druk. Een duurzame conflictaanpak is primair gericht op het verbeteren van onderlinge relaties. Als mensen gezonder en met meer reapect met elkaar omgaan, verbetert de kwaliteit van hun leefomgeving. Daar zullen zij als mens duurzaam gelukkiger vamn kunnen worden. En dat heeft zijn positieve weerslag op de samenleving.

Recht is gericht op evenwicht in menselijke verhoudingen. Het is daarmee een uitstekend instrument om in te zetten tot verbetering van verhoudingen. Toe werken naar betere verhoudingen vraagt om zeer consequent te zijn en trouw te blijven aan wezenlijke belangen. Met het sluiten van een compromis, ben je er meestal niet.

Ik heb een aantal uitgangspunten, methodieken en modellen ontwikkeld, die uiteindelijk geleid hebben tot het concept duurzame rechtspleging. Ik ontwikkelde een model voor een duurzame conflictaanpak, een conflictmodel en een mensmodel. Door een grote reis, die ik in 2007/8 maakte naar Australië, Nieuw Zeeland en de Verenigde Staten, ben ik gefascineerd geraakt door rechtspraakinnovatie. In veel innovatieve rechtspraakprojecten wordt rechtsmacht ingezet op manieren die sterk aansloten op de duurzame conflictaanpak die ik in de advocatuur had ontwikkeld. Ik bezocht vele innovatieve rechtspraakprojecten in verschillende landen. Ik kreeg daardoor inzicht en ervaring met denkwijzen die in andere rechtspraaksystemen en -culturen. Ook bouwde ik daardoor een breed, internationaal netwerk van contacten op.

 

Als advocaat zocht ik naar de betekenis van conflicten. Ik wilde weten hoe en waarom ze ontstaan. Juristen ontwijken deze vragen meestal. Ze gaan ervan uit dat conflicten onwenselijk zijn en dat ze opgelost moeten worden. Dat bevredigde mij niet. Ik vond dat ik mijn werk niet behoorlijk kon doen als ik de betekenis van conflicten niet kende. Er is veel over conflictoplossing geschreven, maar een goede beschrijving van het begrip ’conflict’ trof ik nergens aan. Iemand bracht me op het idee de ontwikkeling van mensen te vergelijken met de ontwikkeling van planten en dieren. Daardoor ontdekte ik dat conflicten betekenis hebben in het kader van bewustzijnsontwikkeling. Conflicten zijn symptomen dat de bewustzijnsontwikkeling belemmerd wordt. De dynamiek van conflicten kunnen we overal zien in de natuur. Knoppen die bomen en planten in de winter vormen om jonge loten te beschermen zijn precies als de opgekropte gevoelens en emoties in een conflict. Gevoelens worden opgekropt omdat er geen goed klimaat is om ze te delen. In het voorjaar lopen de knoppen uit. Er komen nieuwe twijgen, bloemen en zaad uit voort. Bij mensen gaat dit groeiproces niet vanzelf. Er is wil voor nodig om dit proces op gang te brengen. Het vereist moed, verantwoordelijkheidsgevoel, vertrouwen, respect, en een constructieve intentie en daaraan onbreekt het als er een conflict is. Jarenlang heb ik op basis van deze uitgangspunten geëxperimenteerd. Het leidde steeds tot verrassende en duurzame resultaten.

In mijn conflictmodel ’The Lohman Cabbage Conflict Model’ gebruik ik de krop van een rode kool om de dynamiek in conflicten uit te leggen. Mijn mensmodel laat zien waarom duurzame oplossingen beter bereikt worden door vertrouwen, respect, verantwoordelijkheidsgevoel, constructieve bedoelingen en moed te stimuleren dan door voor strijdende partijen knopen door te hakken.

Actueel


Nieuwe publicatie:

Boekbespreking:

Eric Lancksweerdt, ’Menselijke Kracht in het Recht’

TREMA Tijdschrift voor de Rechterlijke Macht 2014/10

Download pdf


Artikel:

Adviesrecht voor slachtoffers? Grenzen aan slachtofferrechten in het strafproces

Nederlands Juristenblad 2014/6. (Download hier)

Reactie en Repliek: NJB 2014/13. (Download hier)


Blogs:

De 12 blogs die wij schreven voor juridisch magazin Mr. zijn te downloaden via deze link.

 


Engelstalige weblog: