Ik presenteer mijn visie op duurzame rechtspleging op internationale conferenties en wetenschappelijke expert meetings. Op dit moment bereid ik (via Center for Sustainable Justice) in samenwerking met prof. Marcus Düwell van het Institution’s Program van de Universiteit Utrecht een interdisciplinaire expert meeting voor over het belang van integratie van duurzaamheidsdenken in de rechtspleging. Deze expert meeting zal naar verwachting begin 2014 worden gehouden in het kader van het Institution’s Program.

Daarnaast heb ik aan het Montaigne Centrum voor Rechtspleging en Conflictoplossing van de Universiteit Utrecht een voorstel gedaan tot het houden van een interdisciplinaire expert meeting over de verschillen tussen conflictoplossing en geschilbeslechting.

 

Ik gaf presentaties op onder meer de volgende conferenties, seminars en expert meetings:

 

Juli 2013, Amsterdam:

Conference of the 33st International Congress on Law and Mental Health

’Sustainable Justice: A concept that will transform the justice system’

 

April 2013, Amsterdam:

Inleiding voor Studiedag ’Probleemoplossende rechtspraak’ van de Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak

 

Februari 2013, Phoenix Arizona, V.S.:

Lawyers as Peacemakers and Healers Conference

’Sustainable Justice: a most striking innovative concept for law that over time will transform the whole legal system’

 

Mei 2012, Den Haag:

14th International Symposium World Society of Victimology

’A helpful model to assess victim harm, healing, and empowerment’

 

December 2011, Utrecht:

Expert Meeting Duurzame Rechtspraak, Montaigne centrum voor Rechtspleging en Conflictoplossing van de Universiteit Utrecht:

Presentatie: Werkdocument duurzame rechtspraak

 

July 2011, Berlijn BRD:

Conference of the 32st International Congress on Law and Mental Health

’Problem solving courts as role models for Justice in a sustainable society – Culture style assessments of traditional court litigation, mediation, and problem-solving courts compared’

 

June 2011, Montreal Canada:

Canadian Conference for Judicial Mediation, McGill University Law School:

’Sustainable Justice - Justice as support agent to sustainability of society’

 

May 2010, Melbourne Australië:

Non-Adversarial Justice Conference of the Australasian Institute of Judicial Administration:

’Justice in a Sustainable Society – Sustainability as an agent for mainstreaming Non-Adversarial Justice and Therapeutic Jurisprudence’

 

July 2009, New York City V.S.:

Conference of the 31st International Congress on Law and Mental Health

’Western Legal Systems in a Sustainable Multicultural Society’

 

Juni 2008: San Juan, Puerto Rico V.S.:

International conference ’Justice and Policing in Diverse Societies’, John Jay College for Criminal Justice of the City University of New York:

’How can law become an agent to sustainable dispute resolution?’

 

September 2000, Chicago IL, V.S.:

Conference of the International Alliance of Holistic Lawyers:

’Strategic conflict management and the Lohman Cabbage Conflict Model’

Actueel


Nieuwe publicatie:

Boekbespreking:

Eric Lancksweerdt, ’Menselijke Kracht in het Recht’

TREMA Tijdschrift voor de Rechterlijke Macht 2014/10

Download pdf


Artikel:

Adviesrecht voor slachtoffers? Grenzen aan slachtofferrechten in het strafproces

Nederlands Juristenblad 2014/6. (Download hier)

Reactie en Repliek: NJB 2014/13. (Download hier)


Blogs:

De 12 blogs die wij schreven voor juridisch magazin Mr. zijn te downloaden via deze link.

 


Engelstalige weblog: