Publicaties

 

Adviesrecht voor slachtoffers? Grenzen aan slachtofferrechten in het strafproces.
Essay in Nederlands Juristenblad 2014, nr 6. (Link voor downloaden)
Reactie van Mr A.H. Sas (Slachtofferhulp Nederland) en Repliek van Alexander de Savornin Lohman in NJB 2014, nr 13 (Link voor downloaden)


The assignment of rights to victims in court with regad to victimization and trauma processing - Honoring Procedural Justice and Parallel Justice in the criminal hearing. (Link voor downloaden)


Werkdocument ORGAANDONATIE EN HERSENDOOD - Wat iedereen er over zou moeten weten

(concept dd. 17 mei 2013. Link voor downloaden)

 

Sustainable Justice - A Most Striking Innovative Concept for Law that over Time Will Transform the Whole Legal System

Slides of a presentation given on 23 February 2013 at the conference ’Lawyers as Peacemakers and Healers’, Phoenix School of Law, Arizona USA. Link for free download: http://ssrn.com/abstract=2231274


Duurzame rechtspleging - Doorlichten van conflictoplossingssystemen op duurzaamheid, en: hoe komt herstelrecht uit de bus? Tijdschrift voor Herstelrecht 2012, nr 4. (link voor downloaden)

Full translation in English:

Sustainable Justice, Screening of conflict resolution systems for sustainability, and: how does restorative justice fit into the picture? can be downloaded for free at http://ssrn.com/abstract=1879951

 

Werkdocument Duurzame Rechtspraak. Werkdocument opgesteld voor de Expert Meeting Duurzame Rechtspraak, Montaigne Centrum voor Rechtspleging en Conflictoplossing, Universiteit Utrecht, dd. 2 december 2011. (link voor downloaden)

Full translation in English:

Working Document on Sustainable Justice can be downloaded for free at http://ssrn.com/abstract=2210027

 

Toelichting Duurzame Rechtspraak. Toelichting bij de uitnodiging voor de Expert Meeting Duurzame Rechtspraak, Montaigne Centrum voor Rechtspleging en Conflictoplossing, Universiteit Utrecht, dd. 2 december 2011. (link voor downloaden)

Full translation in English:

Explanatory Notes on Sustainable Justice can be downloaded for free at http://ssrn.com/abstract=2210037

 

Sustainable Justice - Justice as Support Agent to Sustainability of Society. Presentatie op de Canadian Conference for Judicial Mediation, Montreal 16 juni 2011, http://ssrn.com/abstract=1869488.

 

Rechtspraak op weg naar Duurzaamheid. Expertise 2011, nr 1, pag. 22-24. (link voor downloaden)

 

Verbindende rechtspraak - Rechtspraak op weg naar een Duurzame Samenleving. Tijdschrift voor Coaching 2009, nr 4, pag. 42-45. (link voor downloaden)

 

Een pleidooi voor strategisch conflict management als vorm van ADR. Nieuwsbrief ADR (thans: Tijdschrift voor Conflicthantering) oktober 2000, nr 6, ISSN 1387-280X.

 

Geneeskunde en geneeskunst. Medisch Contact 24 december 1999, 54e jaargang, nr 51/52, ISSN 0025-8245.

 

Advocaat van twee duivels – De ‘bemiddeling’ van Alexander F. de Savornin Lohman. Nieuwsbrief ADR (thans: Tijdschrift voor Conflicthantering) december 1999, 2e jaargang, nummer 10, ISSN 1387-280X.

 

HIV-besmetting en geheimhoudingsplicht – Hoe een gewetensconflict kan worden voorkomen. Medisch Contact, 5 november 1999, 54e jaargang, nr 44, ISSN 0025-8245

 

Recht en Respect bij Medisch Handelen rond het Levenseinde - Het grondrecht op een natuurlijke dood. Opties voor de Toekomst - Op weg naar een duurzame samenleving, jubileumbundel ter gelegenheid van het 25 jarig bestaan van de Erasmus Liga, Netherlands Association for the Club of Rome, Kok Agora Kampen, maart 1998, ISBN 90 391 0746 7.

Dit artikel is hier te downloaden.

 

Evenwicht tussen Gevoel en verstand - een effectieve Management Tool. Source, tijdschrift voor verantwoord ondernemen (opgegaan in Ode) maart/april 1998, nr 2, ISSN 1385-2906.


Pillen zijn Speelbal Botsende Principes. NRC Handelsblad 28 december 1996.


De Positie van Alternatieve Geneesmiddelen Juridisch beschouwd. Fytotherapie Nieuwsbrief (thans: Tijdschrift voor Fytotherapie), juli 1991, nr 13. (link voor downloaden)


Het ’Lohman Cabbage Conflict Model’.

Actueel


Nieuwe publicatie:

Boekbespreking:

Eric Lancksweerdt, ’Menselijke Kracht in het Recht’

TREMA Tijdschrift voor de Rechterlijke Macht 2014/10

Download pdf


Artikel:

Adviesrecht voor slachtoffers? Grenzen aan slachtofferrechten in het strafproces

Nederlands Juristenblad 2014/6. (Download hier)

Reactie en Repliek: NJB 2014/13. (Download hier)


Blogs:

De 12 blogs die wij schreven voor juridisch magazin Mr. zijn te downloaden via deze link.

 


Engelstalige weblog: