Recht en duurzaamheid


"Wat prachtig om de rechtspleging een plaats te geven in het streven naar een duurzame samenleving.

Daar hoort de rechtspleging thuis!"

 

Deze spontane reactie kwam van een vooraanstaand rechtsgeleerde toen ik in 2009 op een inspiratiediner van de gemeente Utrecht een korte toelichting gaf op het concept "Duurzame rechtspleging". In 2010 richtte ik het Center for Sustainable Justice op met het doel dit concept verder te  ontwikkelen en in de wereld te zetten. Waar ik in de wereld ook over het onderwerp spreek, overal weet ik juristen te boeien.

 

Van 1985 tot 2001 maakte ik deel uit van de Nederlandse denktank voor de Club van Rome. Deze organisatie bracht het duurzaamheidsdenken in de wereld. Ik werd er zó gehersenspoeld over duurzaamheidsdenken, dat mijn advocatenpraktijk er wel door bezwangerd moest raken. En dat gebeurde. Begin 90er jaren realiseerde ik me dat leefmilieu’s niet alleen in de natuur voorkomen, maar ook onder mensen. Ik zag in dat ieder mens en iedere organisatie een eigen leefmilieu heeft. Het is prettig als dat in evenwicht is. Bij conflicten is dat uit evenwicht. Streven naar ecologisch evenwicht geldt dus niet alleen in de natuur, maar net zo goed ook voor sociale leefmilieus van mensen en organisaties.

Als advocaat legde ik de verbinding met het recht, dat de structuur biedt aan de sociale leefomgeving, en met de rechtspleging, die een sturend mechanisme daarin is dat voor de goede uitoefening van haar taak met macht is belast. In de kern werd hier de oerbasis gelegd voor het concept duurzame rechtspleging. Dat ontstond in 2009. Eerst had ik een duurzame visie op conflicten en een duurzame conflictaanpak te ontwikkelen. Duurzame rechtspleging ontstond nadat ik in Australië, Nieuw Zeeland en de Verenigde Staten restorative justice, drug courts, community courts en indigenous sentencing courts had ontdekt die helemaal gericht zijn op herstel van evenwicht in de sociale leefomgeving.

Actueel


Nieuwe publicatie:

Boekbespreking:

Eric Lancksweerdt, ’Menselijke Kracht in het Recht’

TREMA Tijdschrift voor de Rechterlijke Macht 2014/10

Download pdf


Artikel:

Adviesrecht voor slachtoffers? Grenzen aan slachtofferrechten in het strafproces

Nederlands Juristenblad 2014/6. (Download hier)

Reactie en Repliek: NJB 2014/13. (Download hier)


Blogs:

De 12 blogs die wij schreven voor juridisch magazin Mr. zijn te downloaden via deze link.

 


Engelstalige weblog: