Aion Inspiration

Ik geef individuele coaching en begeleiding, groepstrainingen, workshops, lezingen en voordrachten in Nederlandse of Engelse taal. Mijn kracht ligt erin mensen in contact te brengen met hun basis. Daardoor komen zij in hun kracht te staan; zij raken gemotiveerd en weten weer waarvoor zij zich inzetten. De modellen en methoden die ik ontwikkeld heb (en de allegorische verhalen die daarbij horen) heb ik in mijn advocatenpraktijk langdurig en grondig uitgetest en verfijnd. Zij stelden mijn cliënten in staat impasses en vastgelopen conflicten te doorbreken en er meester van te worden, vrijwel steeds zonder tussenkomst van de rechter. Het zijn methoden die ieder mens kunnen ondersteunen en kracht geven om elke uitdaging waarvoor zij zich gesteld zien, succesvol te volbrengen.

 

De ontwikkeling van het concept duurzame rechtspraak ligt hiermee op één lijn: dit concept brengt rechtspraak in verbinding met haar basis. Want naar haar aard behoort rechtspraak een duurzaam goede uitwerking op de samenleving te hebben. Daarvoor is immers rechtsmacht – één van de drie overheidsmachten – aan de rechtspraak toebedeeld. Het is opvallend dat het concept duurzame rechtspraak in de juridische wereld niet op weerstand stuit, integendeel tot meedenken blijkt op te wekken.

 

De brede basis die ten grondslag ligt aan mijn aanpak en aan de concepten die ik heb ontwikkeld is een bron van inspiratie voor juridische professionals die hen nieuwe, verfrissende inspiratie biedt.

 

Trainingen, lezingen en workshops geef ik over onder meer de volgende onderwerpen:

 

 

Ik gaf onder meer presentaties op de volgende conferenties:

 

Mei 2012: Den Haag

14th International Symposium World Society of Victimology

’A helpful model to assess victim harm, healing, and empowerment’

 

December 2011: Utrecht

Expert Meeting Duurzame Rechtspraak, Montaigne centrum voor Rechtspleging en Conflictoplossing van de Universiteit Utrecht:

’Inleiding duurzame rechtspraak’

 

July 2011: Berlin BRD

Conference of the 32st International Congress on Law and Mental Health

’Problem solving courts as role models for Justice in a sustainable society – Culture style assessments of traditional court litigation, mediation, and problem-solving courts compared’

 

June 2011: Montreal, Canada

Canadian Conference for Judicial Mediation, McGill University Law School:

’Sustainable Justice - Justice as support agent to sustainability of society’

 

May 2010: Melbourne, Australia

Non-Adversarial Justice Conference of the Australasian Institute of Judicial Administration:

’Justice in a Sustainable Society – Sustainability as an agent for mainstreaming Non-Adversarial Justice and Therapeutic Jurisprudence’

 

July 2009: New York City, NY, USA

Conference of the 31st International Congress on Law and Mental Health

’Western Legal Systems in a Sustainable Multicultural Society’

 

Juni 2008: San Juan, Puerto Rico, USA

International conference ’Justice and Policing in Diverse Societies’, John Jay College for Criminal Justice of the City University of New York:

’How can law become an agent to sustainable dispute resolution?’

 

September 2000: Chicago IL, USA

Conference of the International Alliance of Holistic Lawyers:

’Strategic conflict management and the Lohman Cabbage Conflict Model’

Actueel


Nieuwe publicatie:

Boekbespreking:

Eric Lancksweerdt, ’Menselijke Kracht in het Recht’

TREMA Tijdschrift voor de Rechterlijke Macht 2014/10

Download pdf


Artikel:

Adviesrecht voor slachtoffers? Grenzen aan slachtofferrechten in het strafproces

Nederlands Juristenblad 2014/6. (Download hier)

Reactie en Repliek: NJB 2014/13. (Download hier)


Blogs:

De 12 blogs die wij schreven voor juridisch magazin Mr. zijn te downloaden via deze link.

 


Engelstalige weblog: